คำศัพท์ : pelt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pelt (เพ็ลท)

ขนแกะตัดสั้น (ฝน) ตกกราว

ขว้างปา