คำศัพท์ : peg

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
peg (เพ็ก)

ขอแขวนหมวก ตรึง

วิสกี้แก้วหนึ่ง

จุกไม้

วงเขต

หมุด