คำศัพท์ : peel

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
peel (พีล)

ปอก เปลือก