คำศัพท์ : pay

(ถูกค้นหาทั้งหมด 82 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pay (เพ)

ได้ผลคุ้มค่าโสหุ้ย ทดแทน

ให้ประโยชน์

ชำระค่าจ้าง

ซื้อมาโดยราคา