คำศัพท์ : pax

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pax (แพ็คซ)

สันติภาพ