คำศัพท์ : paw

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
paw (พอ)

ตบด้วยมือ ลูบคลำ

เท้าสัตว์