คำศัพท์ : pat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pat (แพ็ท)

แผ่นแบน (คำกล่าว) เหมาะเจาะพอดี

ทางแบน

ลูบหลัง