คำศัพท์ : par

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
par (พา)

โดย เกณฑ์