คำศัพท์ : papa

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
papa (พะพา-)

พ่อ