คำศัพท์ : pah

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pah (พา)

ฮื้อ