คำศัพท์ : pad

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pad (แพ็ด)

รองด้วยเบาะ ที่ปล่อยจรวด

กระดาษเขียนหนังสือทำเป็นปึก

เบาะ