pad หมายถึง รองด้วยเบาะ ที่ปล่อยจรวด กระดาษเขียนหนังสือทำเป็นปึก เบาะ

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ pad แปลว่า รองด้วยเบาะ ที่ปล่อยจรวด กระดาษเขียนหนังสือทำเป็นปึก เบาะ หมายถึง รองด้วยเบาะ ที่ปล่อยจรวด กระดาษเขียนหนังสือทำเป็นปึก เบาะ pad อ่านว่า (แพ็ด)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pad (แพ็ด)

รองด้วยเบาะ ที่ปล่อยจรวด

กระดาษเขียนหนังสือทำเป็นปึก

เบาะ