คำศัพท์ : pa

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
pa (พา)

พ่อ