คำศัพท์ : oyez

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oyez (โอ-เย็ส)

คำร้องให้เงียบ