คำศัพท์ : oyes

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oyes (โอ-เย็ส)

คำร้องให้เงียบ