คำศัพท์ : oxen

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oxen (ออค-เซ็น)

วัวตัวผู้