คำศัพท์ : ox

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ox (อ็อคซ)

วัวตัวผู้