คำศัพท์ : own

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
own (โอน)

ยอมรับสารภาพ เป็นเจ้าของ

รับว่าเป็นผู้แต่ง

(ของฉัน) เอง