คำศัพท์ : owl

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
owl (เอาล)

บุคคลมีหน้าตาถมึงทึง ทำท่าทางฉลาด