คำศัพท์ : owe

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
owe (โอ)

ต้องให้ (ความจงรักภักดี) ติดเงิน

ได้ (ความสำเร็จ) ก็เพราะ