คำศัพท์ : ovum

(ถูกค้นหาทั้งหมด 63 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ovum (โอ-ฝัม)

ไข่