คำศัพท์ : over

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
over (โอ-เฝอะ)

คว่ำ บน

สิ้นสุดลง

ข้าม

ทั่ว

ให้ถ้วน

เหลือ

เปลี่ยนข้าง