คำศัพท์ : ovary

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ovary (โอ-ฝะริ)

รังไข่ในสตรี