คำศัพท์ : oval

(ถูกค้นหาทั้งหมด 771 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oval (โอ-แฝ็ล)

รูปไข่