คำศัพท์ : outs

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
outs (เอาทซ)

พวกที่ออกนอกสนาม