คำศัพท์ : out

(ถูกค้นหาทั้งหมด 127 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
out (เอาท)

ออกวงสมาคม ผิด

หมด

นอกออกไป

พ้น

ขาด

จนหมด

มุ่ง