คำศัพท์ : oust

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oust (เอาซท)

ขับไล่