คำศัพท์ : ours

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ours (เอารส)

ของเรา