คำศัพท์ : ought

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ought (ออท)

ควรจะ สิ่งใด