คำศัพท์ : orgy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
orgy (ออ-จิ)

การสนุกสนาน พิธีบูชาเทพดาโดยการเต้นรำและดื่มสุรา