คำศัพท์ : order

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
order (ออ-เดอะ)

นิกาย เป็นระเบียบเรียบร้อย

เสาหิน

สั่ง

หลั่น