คำศัพท์ : oral

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oral (โอ-แร็ล)

ด้วยปาก