คำศัพท์ : or

(ถูกค้นหาทั้งหมด 85 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
or (ออ)

หรืออีกนัยหนึ่ง