คำศัพท์ : optic

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
optic (ออพ-ทิค)

เกี่ยวกับตา