คำศัพท์ : open

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
open (โอ-เพ็น)

ตรงไปตรงมา (หู)ผึ่ง

(ปัญหา)ที่เถียงกันได้

เปิดแก่คนทั่วไป