คำศัพท์ : ope

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ope (โอพ)

เปิด