คำศัพท์ : oozy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oozy (อู-สิ)

ซึมรั่ว โคลน