คำศัพท์ : ooze

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ooze (อูส)

ซึมรั่ว โคลน