คำศัพท์ : oof

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oof (อูฟ)

ซุ้ย