คำศัพท์ : onus

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
onus (โอ-นัซ)

ภาระ