คำศัพท์ : onto

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
onto (ออน-ทู)

ไปยัง