คำศัพท์ : only

(ถูกค้นหาทั้งหมด 80 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
only (โอน-ลิ)

โทน เพิ่ง

เว้นแต่ว่า

เท่านั้น