one หมายถึง เดี่ยว หนึ่ง คำถามคำหนึ่ง ผู้ใด อันเดียวกัน คน

(ถูกค้นหาทั้งหมด 160 ครั้ง)

คำศัพท์ one แปลว่า เดี่ยว หนึ่ง คำถามคำหนึ่ง ผู้ใด อันเดียวกัน คน หมายถึง เดี่ยว หนึ่ง คำถามคำหนึ่ง ผู้ใด อันเดียวกัน คน one อ่านว่า (วัน)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
one (วัน)

เดี่ยว หนึ่ง

คำถามคำหนึ่ง

ผู้ใด

อันเดียวกัน

คน