คำศัพท์ : one

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
one (วัน)

เดี่ยว หนึ่ง

คำถามคำหนึ่ง

ผู้ใด

อันเดียวกัน

คน