คำศัพท์ : once

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
once (วันซ)

ถ้า (เป็นเช่นนั้นเช่นนี้) เสียครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งเดียว