คำศัพท์ : on

(ถูกค้นหาทั้งหมด 143 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
on (อ็อน)

ในเรื่อง ให้

บน

ติด

ต่อไป

ในขณะ

เรื่อยไป

กำลังมี