คำศัพท์ : omit

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
omit (โอะมีท-)

ลืม