คำศัพท์ : olive

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
olive (ออล-อิฝ)

ผลโอลีฟ