คำศัพท์ : older

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
older (โอล-เดอะ)

มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย

ชรา

ช่ำชอง