คำศัพท์ : olden

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
olden (โอล-เด็น)

โบราณ