คำศัพท์ : old

(ถูกค้นหาทั้งหมด 65 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
old (โอลด)

มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย

ชรา

แต่หนหลัง

ช่ำชอง